Polityka Prywatności


FUNDACJA VOICELUNCH

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s.1). Wobec powyższego FUNDACJA VOICELUNCH przedstawia następującą informację wymaganąRozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

FUNDACJA VOICELUNCH z siedzibą w Lublinie, ul. Chopina 35/8, 20-023 Lublin, wpisana dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd RejonowyLublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS:0000870025, NIP:7123410199, REGON:387542161jestadministratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danychosobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Chopina 35/8, 20-023 Lublin,drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@voicelunch.com.

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, żeprzetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

III.Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzany Twoje dane osobowe w następujących celach:

IV.Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a) podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, firma, adres poczty e – mail, numertelefonu,
b) typ i ustawienia przeglądarki, adres IP.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:
a) firma informatyczna, z której usług korzystamy w związku z utrzymaniem serwera;
b) kancelaria prawna, z której usług korzystamy w celach dochodzenia roszczeń, czy rozstrzyganiuewentualnych sporów;c) podmiot prowadzący obsługę księgową i kadrową naszej firmy;
d) podmioty realizujące na naszą rzecz usługi, które wspomagają naszą działalność jako pośrednicysprzedaży naszych produktów.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych towarów lub usługprzechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy aż do końca okresu przedstawieniapotencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów;2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniegonaszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tymcelu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub samiustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możeszzażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych:
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ichprzechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamynieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmyje usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionegoprzez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw „marketingowy”:
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingubezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tymcelu.
f) prawo do przenoszenia danych;g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, któreprzetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres
FUNDACJA VOICELUNCH, ul. Chopina 35/8, 20-023 Lublin, drogą elektroniczną na adres e-mail:hello@voicelunch.com Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyliodpowiednio Cię zidentyfikować.

PLIKI COOKIES

Informujemy, że wykorzystujemy na swojej stronie internetowej tzw. ciasteczka, które stanowiądane informatyczne w postaci plików tekstowych, zapisywane w urządzeniu końcowymużytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.Informacje odczytane za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach w celachstatystycznych. Wykorzystujemy pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznychtakich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń końcowych odwiedzających stronę czystatystyki czynności odwiedzających stronę. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania naszychserwisów. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Panu/Pani maksymalną wygodę przykorzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Pana/Pani preferencji i ustawień na naszychstronach.Ma Pan/Pani możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarceinternetowej. Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lubopuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wprzeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich naPana/Pani urządzeniach przez stronę internetową Administratora.Informujemy, że nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania luboprogramowania złośliwego do urządzeń odwiedzającego stronę poprzez pliki cookies.Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.